Eftersom loppet är i fri stil så finns både pistad skejtyta och två klassiska spår längs hela banan. Det ska vara en fest för alla att färdas mot Mora och därför är det viktigt att alla visar hänsyn.

Respekt i spåret

Det ska vara en fest för alla att färdas mot Mora och därför är det viktigt att alla visar hänsyn. Se dig för en extra gång när du byter spår och lämna det vänstra spåret fritt för omkörning. På så sätt kan alla färdas i sin egen takt hela vägen mot mål. Grundregeln är: Håll till höger, kör om till vänster!

Service vid Vasaloppskontrollerna

Vid kontrollerna Oxberg, Hökberg och Eldris finns det vatten och sportdryck för påfyllning i egen behållare (självbetjäning).

Detaljerad loppkarta (PDF)
Innehållsförteckning livsmedel (PDF)

Om ni tvingas bryta

Om ni bryter loppet måste ni uppsöka en brytbuss som finns vid kontrollerna i Oxberg, Hökberg och Eldris. De tar hand om era chip, rapporterar brytningen och ordnar transport till Mora. Räddnings- och sjukvårdstjänstens funktionärer har rätt att ta deltagare av banan om skäl föreligger.

Målet stänger

Målet i Mora stänger cirka kl. 08.00.