Ombytes- och överdragskläder

Tänk på att skydda dina ombyteskläder mot väta.

Överdragskläder kan du lägga i plastsäcken, som du fått i ditt startkuvert. Tänk på att inte packa för mycket i plastsäcken, den ska gå lätt att knyta ihop.

Lämna ditt bagage och din plastsäck vid lastbilarna på startplatsen innan du går in i startledet. Lastbilarna är skyltade med färg och startnummer. Lämna ditt bagage vid rätt lastbil.

Bagage och överdragskläder transporteras till dusch och omklädning i Mora. Skicka inte dina saker med privata transporter.

Så här går starten till

Det är gemensam start för alla kl. 20.00. Insläpp till starten sker från kl. 19.15. Du ska vara på plats senast kl. 19.45. Det finns två startfållor: en för åktid under 3 timmar, och en för åktid över 3 timmar. Du väljer själv från vilken av de två startfållorna du startar.

Översiktskarta – Startplats Oxberg (pdf – 2 MB)