Så gör du med ombytes- och överdragskläder

Tänk på att skydda dina ombyteskläder mot väta. Ett bra sätt är att lägga dina tillhörigheter i en påse i din väska eller ryggsäck.

Överdragskläder kan du lägga i plastsäcken, som du fått i ditt startkuvert. Tänk på att inte packa för mycket i plastsäcken, den ska gå lätt att knyta ihop.

Lämna din väska med ombyteskläder och din plastsäck med överdragskläder vid lastbilarna på startplatsen innan du går in i startledet. Lastbilarna är skyltade med färg och startnummer. Lämna din väska vid rätt lastbil.

Väskor och överdragskläder transporteras till dusch och omklädning i Mora. Skicka inte dina saker med privata transporter.

Så här går starten till

Det är gemensam start för alla lag kl. 20.00. Starten är indelad i tre startled, tilldelning till respektive led baseras på den förväntade åktid som ni fyllde i vid anmälan. Insläpp till starten sker från kl. 18.30. Ni ska vara på plats senast kl. 19.45.