Ombytes- och överdragskläder

Tänk på att skydda dina ombyteskläder mot väta. Lämna ditt bagage med ombyteskläder vid lastbilarna på startplatsen innan du går in i startledet. Lastbilarna är skyltade med färg och startnummer. Lämna din väska vid rätt lastbil.

Överdragskläder kan du lägga i plastsäcken, som du fått i ditt startkuvert. Tänk på att inte packa för mycket i plastsäcken, den ska gå lätt att knyta ihop. Lämna säcken i den uppsamlingsfålla som finns vid varje startled i god tid innan starten. Du kan även lämna plastsäcken, tillsammans med ditt bagage, vid lastbilarna innan du går in i startledet.

Bagage och överdragskläder transporteras till dusch och omklädning i Mora. Skicka inte dina saker med privata transporter.

Så här går starten till

Första start är kl. 09.00. Därefter startar ett led var 15:e minut.

Deltagare som även ska åka Vasaloppet står i led 0, med gemensam start kl. 09.00.

Det finns tre stora fållor med benämning A, B och C placerade längst bak i startfältet. Där sker insläppet till ditt startled.

Insläpp till startled 0–2 sker kl. 08.00. Insläpp till övriga startled sker 45 minuter före respektive start.

Din tid startar när du passerar startlinjen.

Start-
led
Start-
tid
Insläpp
till
startled
Fålla
0 09.00 08.00 A
1 09.15 08.00 B
2 09.30 08.00 C
3 09.45 09.00 A
4 10.00 09.15 B
5 10.15 09.30 C

Fler starttider aktiveras vid behov.

Översiktskarta – Startplats Oxberg (pdf – 2 MB)