Så gör du med ombytes- och överdragskläder

Tänk på att skydda dina ombyteskläder mot väta. Ett bra sätt är att lägga dina tillhörigheter i en påse i din väska eller ryggsäck. Lämna din väska med ombyteskläder vid lastbilarna på startplatsen innan du går in i startledet. Lastbilarna är skyltade med färg och startnummer. Lämna din väska vid rätt lastbil.

Överdragskläder kan du lägga i plastsäcken, som du fått i ditt startkuvert. Tänk på att inte packa för mycket i plastsäcken, den ska gå lätt att knyta ihop. Lämna säcken i den uppsamlingsfålla som finns vid varje startled i god tid innan starten. Du kan även lämna plastsäcken, tillsammans med din väska, vid lastbilarna innan du går in i startledet.

Väskor och överdragskläder transporteras till dusch och omklädning i Mora. Skicka inte dina saker med privata transporter.

Så här går starten till

Första start är kl. 09.00. Därefter startar ett led var 15:e minut. Din tid startar när du passerar startlinjen. Deltagare som även ska åka Vasaloppet står i led 0 med gemensam start kl 09.00.

Till startled 0 sker insläpp kl. 08.00, 60 min innan start. Insläpp till de andra startleden sker 45 minuter före respektive start. Det finns tre stora fållor med benämning A, B och C placerade längst bak i startfältet. Där sker insläppet till ditt startled.

Start-
led
Start-
tid
Insläpp
till
startled
Fålla
0 09.00 08.00 A
1 09.15 08.00 B
2 09.30 08.00 C
3 09.45 09.00 A
4 10.00 09.15 B
5 10.15 09.30 C
6 10.30 09.45 A
7 10.45 10.00 B
8 11.00 10.15 C
9 11.15 10.30 A
10 11.30 10.45 B
11 11.45 11.00 C
12 12.00 11.15 A

Denna tabell gäller vid fulltecknat lopp. Om loppet inte blir fulltecknat blir det färre startgrupper, och tidigare sista starttid.

Översiktskarta – Startplats Oxberg – skidor (PDF)