Påverka din startposition

Din startposition i Vasaloppet 45 baseras på anmälningsdatum, om du inte är anmäld till Vasaloppet. Tidig anmälan ger tidigt start, och senare anmälan ger senare start.

Vasaloppet 45 är seedningsgrundande till Vasaloppet. Om anmälan till Vasaloppet görs före anmälan till Vasaloppet 45 tilldelas du per automatik led 0 i Vasaloppet 45. Anmäler du dig i omvänd ordning behöver du själv ta kontakt med Vasaloppets kundtjänst för att tilldelas startplats i led 0.

Buss till start

Väl på plats vid arrangemanget kan du åka med Vasaloppsbussarna till starten och tillbaka igen efter målgång. Med bussarna kommer du garanterat utvilad och i tid till starten och kan låta bilen stå. Bussbiljetter säljs på vasaloppet.se och vid inpasseringen till bussarna i Mora. Vi rekommenderar förköp för att säkra din plats.

Försäljningen av bussbiljetter öppnar i mitten av december.
Trafik och transport >

Vallaservice

Hos Vasaloppets officiella vallaservice kan du få hjälp med vallningen inför loppet. Vasaloppets vallaservice kan förbokas, antalet bokningsbara vallningar är dock begränsat.

Bokningen öppnar i slutet av mars.

Hämta ut nummerlapp och chip

Alla deltagare ska bära nummerlapp och chip. Dem hämtar du ut vid tävlingsexpeditionen på startplatsen i Sälen eller på Kyrkogatan (gågatan) i Mora. Nummerlapp och chip som inte hämtats ut dagen före loppet finns i tävlingsexpeditionen på startplatsen. Tävlingsexpeditionernas öppettider hittar du på sidan Öppettider.

Öppettider >