Allt deltagande i våra lopp sker på egen risk. Vasaloppet ansvarar inte för förlust eller skada på tillhörigheter och egendom.

Olycksfall

Vid olycksfall ska du göra en skadeanmälan till Folksam.

Anmälan hos Folksam

  • Är du medlem i en idrottsförening ansluten till Riksidrottsförbundet, och är anmäld i föreningens namn, ersätts du av idrottsföreningens försäkring i första hand.
  • Är du inte medlem i och anmäld för en idrottsförening ansluten till Riksidrottsförbundet, träder Vasaloppets olycksfallsförsäkring in.

Förlust eller skada

Vasaloppet täcker inte kostnad för förlust eller skada på egendom. Anmäl förlust eller skada till ditt försäkringsbolag och din hemförsäkring. För utrustning med högt värde rekommenderar vi att du tecknar en allriskförsäkring eller separat försäkring.