Så gör du med ombytes- och överdragskläder

Laget har fått två plastsäckar för och ombytes- och överdragskläder, en till sträcka 1 och en till sträcka 2. Plastsäckarna  är märkta med lagets startnummer. Lägg gärna dina ombytes- och överdragskläder i en extra plastpåse när du skickar ditt bagage med våra transporter.

Sträcka 1
Vi rekommenderar att du packar ombytet i en ryggsäck, som du lägger i plastsäcken. Deltagaren ansvarar själv för att plastsäcken med och ombytes- och överdragskläder lämnas på angiven plats på startplatsen. Arrangören står för vidare transport till Mångsbodarna.
När du åkt din sträcka hämtar du plastsäcken på angiven plats innan du åker med bussen tillbaka till Sälen, eller vidare till Evertsberg (med fortsättning till Mora för den som vill).

Sträcka 2
Vi rekommenderar att du packar ombytet i en ryggsäck, som du lägger i plastsäcken. Deltagaren ansvarar själv för att plastsäcken med ombytes- och överdragskläder lämnas på angiven plats vid växlingen i Mångsbodarna. Arrangören står för vidare transport till Evertsberg. I Evertsberg hämtas plastsäcken på angiven plats.

Sträcka 3–5
Alla deltagare sköter transport av ombytes- och överdragskläder själva. Ett tips att varje deltagare bär med sig sina ombytes- och överdragskläder i en ryggsäck under loppet.

Så här går starten till

Uppdelad start i två grupper.

Första startgrupp startar kl. 07.00, startfållorna öppnar kl. 05.30. Deltagaren på sträcka 1 måste passera genom chipregistreringen vid högra delen av startfältet före kl. 06.45.

Andra startgrupp startar kl. 09.00, startfållorna öppnar kl. 07.10. Deltagaren på sträcka 1 måste passera genom chipregistreringen vid högra delen av startfältet före kl. 08.45.

Översiktskarta – Startplats Sälen – skidor (PDF)