För att fler ska få chansen att delta tillåter vi personbyten i alla våra lopp. Personbyten görs på Mina sidor. Vasaloppet erbjuder i dagsläget ingen egen köp- och säljplats för startplatser utan hänvisar i första hand till startplatser.se.

Cirka en vecka innan arrangemanget stängs möjligheten att göra ändringar via webben. Därefter sker alla byten på plats vid tävlingsexpeditionerna. Då måste du som köpare kunna uppge säljarens Vasa ID eller personnummer vid tävlingsexpeditionen på plats, där bytet genomförs. Säljaren behöver inte medverka.

Alla som gör byten på plats måste ge sitt samtycke skriftligen enligt dataskyddsförordningen. Har du möjlighet, gör gärna bytet via webben innan du kommer på plats.

Om du deltar i tävlingsklass, eller i startgrupp som bygger på seedning, kan du inte köpa en bättre startplats. Du som utnyttjat en fristart eller en rabatterad anmälningsavgift kan inte heller sälja din startplats.

Mina sidor >
startplatser.se
Öppettider >

 Så går ett byte till

1. Sälj din startplats  – Logga in på Mina sidorvasaloppet.se.  Där klickar du på Mina Lopp längst upp till vänster, du kommer då se vilka lopp du är anmäld till. Klicka på + tecknet till höger på raden till det loppet du ska sälja.

2. Anmälningskod skickas till köparen – Säljaren anger köparens namn, födelsedatum och e-post. När det är gjort skickas en anmälningskod till köparen, och en bekräftelse via e-post till säljaren.

3. Köparen anmäler sig till loppet – Köparen loggar in på Mina sidor, anmäler sig till loppet, anger anmälningskoden och betalar bytesavgiften på 220 kr. Efter det är bytet genomfört och köparen får en bekräftelse via e-post.

Om du köper en startplats – i vilket startled hamnar du?

Vasaloppet: Köparen övertar inte säljarens startled. Personliga meriter avgör var köparen startar.

Tjejvasan tävlingsklass: Köparen övertar inte säljarens startled. Personliga meriter avgör var köparen startar.

Tjejvasan motionsklass: Köparen övertar inte säljarens startled. Personliga meriter avgör var köparen startar.

Öppet Spår söndag och Öppet Spår måndag:  Köparen anger sin förväntade åktid och placeras därefter i led. Vid sena byten finns inte denna möjligheten, då blir man placerad i de senare startleden.

Övriga skidlopp: Köparen övertar säljarens startled. (Här finns ett undantag, det gäller startled 0 (Vasaloppsledet) i Vasaloppet 45, det ledet kan man inte överta om man inte ska åka Vasaloppet under samma år.)

Tips vid andrahandsköp

Vasaloppet har ingenting med uppgörelsen mellan säljare och köpare att göra. Parterna kommer själva överens om ett pris. Tyvärr finns det oärliga personer. Om du misstänker ett bedrägeri ska du alltid polisanmäla. Informera gärna Vasaloppets kundtjänst om du utsätts för ett bedrägeri. Läs punkterna nedan så är du bättre förberedd om du skulle drabbas.

Att tänka på
  • Köp i första hand av bekant eller någon i din vänkrets. Ett tips är att kolla med din lokala skidklubb.
  • Köp inte en startplats till kraftigt överpris. Utbudet av startplatser ökar ofta ju närmre loppen man kommer.
  • I våra startlistor på vasaloppet.se kan du kontrollera att startled stämmer med namnet på säljaren.
  • När du hittat en plats får du gärna ringa vår kundtjänst, 0250-392 00, så kan vi kontrollera att allt står rätt till.