Respekt i spåret

Det ska vara njutbart för alla att delta i våra lopp, därför är det viktigt att alla visar hänsyn. Se dig för en extra gång när du byter spår, och lämna det vänstra spåret fritt för omkörning. På så sätt kan alla färdas i sin egen takt hela vägen till mål. Grundregeln är: Håll till höger, åk om till vänster!

Hur växlingarna fungerar

Växling sker vid Vasaloppskontrollerna. Växling mellan lagkamraterna sker genom en ”ryggdunk” på den deltagare som ger sig i väg på sin sträcka. Växlingsområdet är väl markerat och funktionärer hjälper till så att allt går snabbt och enkelt. Endast förvarnade lag får beträda växlingsområdet. Observera att inga lagledare får beträda växlingsområdet.

Flera sträckor per person >

Service vid Vasaloppskontrollerna

Längs banan finns växlingskontroller i Mångsbodarna, Evertsberg, Oxberg och Hökberg. Vid dessa fyra kontroller finns möjlighet att få hjälp med enkel kompletterande fästvallning innan start. Rengöring och glidvallning ingår inte. Kostnaden är 50 kronor och betalas kontant eller via Swish. För komplett vallningsservice hänvisar vi till officiella vallningsservicen i Mora eller Sälen.

I Smågan, Risberg och Eldris erbjuds service med fästvalla samt mindre reparationer av din utrustning, under pågående sträcka. Toaletter och sjukvårdspersonal finns vid samtliga kontroller samt på startplatsen och i målområdet.

På alla kontroller serveras dryck. Vad som serveras var hittar du på den detaljerade loppkartan.

Detaljerad loppkarta (pdf)
Innehållsförteckning livsmedel (pdf)

Omstart

Av säkerhets- och tidsskäl sker omstarter vid växlingskontrollerna i Evertsberg och Hökberg. Lag som då ännu inte har växlat får göra en gemensam omstart, efter godkännande av kontrollchefen. Tid meddelas av speaker.

Av samma skäl kan gemensam omstart ske även vid övriga växlingskontroller. Efter omstarten fortsätter laget loppet och får ett slutresultat.

Kontroll Omstart
Evertsberg cirka kl. 14.00
Hökberg cirka kl. 16.00

Om du tvingas bryta

Om du bryter loppet måste du uppsöka sjukvårdspersonalen vid närmaste kontroll. De tar hand om ditt chip, rapporterar brytningen och ordnar transport till målet i Mora. Räddnings- och sjukvårdstjänstens funktionärer har rätt att ta deltagare av banan om skäl föreligger.

Om en deltagare i laget bryter loppet får laget göra en omstart vid nästa växlingskontroll. Laget får inget slutresultat, men de fullföljande deltagarna får sträcktider.

Målet stänger

Målet i Mora stänger cirka klockan 19.00.