2020-10-21 09:37

Använd friskvårdsbidraget till din deltagaravgift i våra lopp

Individuella startavgifter i tävlingar och motionslopp ingår numera i det friskvårdsbidrag på upp till 5 000 kronor som arbetsgivare skattefritt kan ge till sina anställda årligen, efter två prejudicerande domar i Högsta förvaltningsdomstolen som kom sommaren 2020. Här förklarar vi hur du som deltagare i något av Vasaloppets lopp kan göra. Till exempel att friskvårdsbidraget betalas till dig redan det år du anmäler dig till loppet och att även massage efter loppet omfattas.

– Många fler aktiviteter kan nu ge friskvårdsbidrag. Det gäller såväl fritidsaktiviteter med ett mindre inslag av motion som mer avancerade kurser som vi tidigare inte har kunnat godkänna, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Nytt är nu att friskvårdsbidraget därför kan användas även för personliga startavgifter i tävlingar och motionslopp, till exempel samtliga lopp i Vasaloppets vintervecka eller Vasaloppets sommarvecka.

Skatteverket bekräftar nu detta på sin hemsida: ”Du kan använda friskvårdsbidraget för att helt eller delvis bekosta anmälningsavgifter till motionslopp eller andra tävlingar som innehåller inslag av motion även om anmälningsavgiften överstiger 1 000 kr.”

De tidigare reglerna innebar bland annat att det bara var om arbetsgivaren anmälde ett lag till Stafettvasan, Vasastafetten eller Vasakvartetten som det var avdragsgillt för arbetsgivaren och skattefritt för den anställde. Detta gäller förstås också fortsättningsvis. Men det moderniserade friskvårdbidraget gynnar dig som föredrar att motionera på egen hand för att delta i något individuellt lopp.

Vasaloppets tillförordnade vd, Johan Eriksson, tycker det är både logiskt och glädjande att startavgifter i individuella motionslopp nu räknas som friskvård:
– Vasaloppet arbetar för att sätta Sverige i rörelse och de flesta som kommer till start i våra lopp är väl förberedda. De har tränat i många timmar under en lång tid. Lägg därtill den fysiska prestationen under själva loppet, så blir det totalt sett en massa timmars friskvård. Därför är det här en jättebra regeländring från Skatteverket, säger Johan Eriksson.

Grundregeln är att de flesta motions- och friskvårdsaktiviteter räknas som skattefri personalvårdsförmån. Utrustning som till exempel cykel, löparskor eller skidor är däremot inte en skattefri förmån. Det gäller oavsett om du köper eller hyr utrustningen. Friskvårdsbidraget kan bara användas för att bekosta själva motionsaktiviteten, exempelvis startavgifter och kursavgifter.

Friskvårdsbidraget som arbetsgivaren skattefritt kan erbjuda personalen får uppgå till maximalt 5 000 kronor per anställd och år. Enligt företaget Benifys undersökning i ”Nöjdhetsrapporten 2019” var det omkring 80 procent av deltagarna i undersökningen som uppgav att de erbjöds friskvårdsbidrag från sin arbetsgivare, men bara cirka 55 procent nyttjade verkligen sitt friskvårdsbidrag. Genomsnittet för den summa som erbjöds i friskvårdsbidrag 2019 var 3 001 kronor och de som nyttjade sitt bidrag använde i snitt 84 procent av summan.

Hur går det till rent praktiskt?
Kolla först med din arbetsgivare att han/hon är villig att ge dig ett friskvårdsbidrag – avdragsgillt för arbetsgivaren och skattefritt för dig – och med vilket belopp. När du har anmält dig till ett lopp tar du betalningsbekräftelsen från Vasaloppet och visar upp den för arbetsgivaren som ersätter dig för motsvarande belopp.

Vi har också ställt några ytterligare frågor till Skatteverkets rättsexpert Pia Blank Thörnroos, som här reder ut vad som gäller:

• Gäller friskvårdsbidraget både för tillsvidareanställda och för visstidsanställda?
– För att friskvårdsbidraget ska vara skattefritt krävs att hela personalen inklusive vikarier och tillfälligt anställda erbjuds förmånen.

• Gäller friskvårdsbidraget även för egenföretagare och enskilda näringsidkare?
– Nej, det skattefria friskvårdsbidraget gäller bara för anställda.

• Friskvårdsbidraget gäller förstås inte för resor och boende, men gäller det för bokning av till exempel skidvallning före loppet?
– Friskvårdsbidraget kan bara användas för att betala själva motionsaktiviteten. Kringkostnader som skidvalla omfattas inte av skattefriheten.

• Gäller friskvårdsbidraget för betalning av bussresan från parkering till startplatsen?
– Nej, friskvårdsbidraget kan bara användas för motionsaktiviteten, i det här fallet anmälningsavgiften. Extra transportkostnader omfattas inte av skattefriheten.

• Gäller friskvårdsbidraget för kostnaden av massage efter loppet?
– Ja, enklare slag av massage omfattas av reglerna för skattefri friskvård och friskvårdsbidraget kan därför användas.

• För många motionslopp krävs att man betalar startavgiften ett år i förväg. Kan den anställde få ut sitt friskvårdsbidrag när betalningen är gjord?
– Ja, friskvårdsförmån utgår det år man betalar.

• Om man vill gå en kurs hos någon av Vasaloppets officiella coacher, ingår då kursavgiften i friskvårdsbidraget?
– Ja, om kursen innehåller inslag av motion kan friskvårdsbidraget användas.

Fakta : 
Läs mer om friskvårdsbidraget och vad som omfattas (UPPDATERAD 2020-11-05)
Länk till Benifys undersökning

Vasaloppets kommande arrangemang – anmälan är öppen:

Vasaloppets vintervecka 2021
Fre 26 feb: Vasaloppet 30. 30 km. Start Oxberg
Lör 27 feb: Tjejvasan. 30 km. Start Oxberg
Sön 28 feb: Ungdomsvasan. 9/19 km Start Eldris/Hökberg
Sön 28 feb: Öppet Spår söndag. 90 km. Start Sälen
Mån 1 mar: Öppet Spår måndag. 90 km. Start Sälen
Tis 2 mar: Vasaloppet 45. 45 km. Start Oxberg
Fre 5 mar: Stafettvasan. 9–24 km. 90 km stafett för femmannalag. Start Sälen
Fre 5 mar: Nattvasan 90. 90 km. Parlopp i fri stil. Start Sälen
Fre 5 mar: Nattvasan 45. 45 km. Parlopp i fri stil. Start Oxberg
Lör 6 mar: Blåbärsloppet. 9 km. Start Eldris
Sön 7 mar: Vasaloppet. 90 km. Start Sälen

Vasaloppets sommarvecka 2021

Fre 13 aug: Cykelvasan Öppet Spår. 94 km. Start Sälen
Fre 13 aug: Cykelvasasprinten. 1 km. Lindvallen. Start Sälen
Lör 14 aug: Cykelvasan 90. 94 km. Start Sälen
Sön 15 aug: Cykelvasan 30. 32 km. Start Oxberg
Sön 15 aug: Ungdomscykelvasan. 32 km. Start Oxberg
Sön 15 aug: Cykelvasan 45. 45 km. Start Oxberg
Fre 20 aug: Trailvasan 10. 10 km. Start Mora
Lör 21 aug: Trailvasan 30. 30 km. Start Oxberg
Lör 21 aug: Ultravasan 45. 45 km. Start Oxberg
Lör 21 aug: Ultravasan 90. 90 km. Start Sälen
Lör 21 aug: Vasastafetten. 4,5–15 km. 90 km löparstafett för tiomannalag. Start Sälen
Lör 21 aug: Vasakvartetten. 19,1–24,2 km. 90 km löparstafett för fyramannalag. Start Sälen

Våra huvudsponsorer