2022-05-02 17:41

Deltagarna ger Vasaloppets vintervecka 2022 mycket höga betyg  

Efter varje arrangemang i Vasaloppsarenan genomför Upplevelseinstitutet i Sverige AB en omfattande deltagarundersökning åt Vasaloppet. I år kunde Vasaloppets vintervecka äntligen genomföras mer eller mindre som ett normalår; vilket deltagarna summerade med ord som ”underbart” och ”efterlängtat”. Vasaloppets vintervecka 2022 fick genomgående mycket starka betyg i undersökningen, och för den som vill delta nästa år finns det till exempel i nuläget fortfarande kvar startplatser till Vasaloppet den 5 mars 2023.

Ja, äntligen var vinterveckan och dess tolv olika lopp tillbaka i Vasaloppsarenan i vintras. Vädergudarna ville också visa att det här var värt att fira genom att bidra med strålande vinterväder och fantastiskt före. På många sätt kändes ett års pandemiuppehåll som en kort parentes för den här historiska vinterveckan – som hade Vasaloppets 100-årsjubileum i fokus.
– En av de mest inspirerande sakerna med att jobba med Vasaloppet är att vi tillsammans med deltagarna utvärderar arrangemanget och gemensamt jobbar för att utveckla upplevelsen år från år. Deltagarundersökningen är ett viktigt verktyg för oss för att kunna bygga ännu starkare upplevelser på plats i arean, säger Johan Eriksson, Vasaloppets vd.

Vasaloppets vintervecka 2022 fick genomgående mycket starka betyg i årets deltagarundersökning. Det samlade helhetsbetyget låg på 4,6. En stor mängd parametrar i samband med deltagandet undersöks och samtliga parametrar låg inom intervallet 3,9–4,7. Årets vintervecka stod sig därmed mycket väl jämfört med tidigare upplagor.

Eftersom Upplevelseinstitutet genomför många olika evenemangsundersökningar åt flera olika arrangörer har man ett stort jämförelseunderlag. En omvärldsanalys visar där tydligt att Vasaloppets vintervecka 2022 låg över upplevelseindex på de flesta områden. De områden där Vasaloppet var komparativt starkast var ”arrangemang & organisation” och ”totala helhetsintrycket”.

Då deltagarna ombads spontant att ange vilka ord de ansåg bäst beskrev hur de såg på Vasaloppet så framträdde enligt Upplevelseinstitutets undersökning en mycket positiv bild. De ord som toppade listan var ”glädje”, ”tradition”, ”utmaning”, ”folkfest” och ”välorganiserat”.

Vid summering efter värdegrund var det ”lustfyllt” och ”kvalitetsaspekter” som var mest frekventa associationer. Vid hjälpta associationer fick ”traditionellt” högst instämmandegrad med 4,7 på en femgradig skala, följt av ”utmaning” (4,6) och ”inspirerande” (4,5). ”Traditionellt” och ”inspirerande” ökade därmed något jämfört med 2020.

När deltagarna ombeds sätta betyg på sin egen prestation/resultat i sitt skidlopp 2022 gav de sig betyget 4,0 – det vill säga ”ganska bra”.

Fakta om undersökningen
Syftet med undersökningen är bland annat att mäta upplevelsen av att delta i Vasaloppets vintervecka. 2 528 kompletta intervjuer genomfördes via webbenkät under perioden 10–22 mars 2022. Underlaget från mätningarna viktades mot det verkliga antalet deltagare som kom till start i loppen för att få fram ett vägt totalvärde för hela vinterveckan. Betyg 5 är högst betyg (mycket bra) och betyg 1 är lägst betyg (mycket dåligt).

Vasaloppet använder sig av deltagarundersökningens resultat för de olika parametrarna i sitt arbete med framtida arrangemang.

Anmälan till Vasaloppets vintervecka 2023 – träna hela året
Anmälan till alla loppen i Vasaloppets vintervecka 2023, inklusive det 99:e Vasaloppet i ordningen, är öppen på vasaloppet.se. Just nu finns det även startplatser kvar till Vasaloppet söndagen den 5 mars 2023.

Anmäl dig nu så har du lång tid på dig att träna. Vänd dig gärna till en klubb eller coach. På vasaloppet.tv finns instruktionsfilmer online för både skidträning, barmarksträning, stakmaskin etc.

Kommande arrangemang i Vasaloppsarenan 2022–2023

Vasaloppets sommarvecka 2022 (anmälan är öppen)
• Fredag 12 augusti Cykelvasan Öppet Spår 94 km, start Sälen
• Fredag 12 augusti Cykelvasasprinten 1 km, Lindvallen, Sälen
• Lördag 13 augusti Cykelvasan 90 94 km, start Sälen
• Söndag 14 augusti Cykelvasan 45 45 km, start Oxberg
• Söndag 14 augusti Cykelvasan 30 32 km, start Oxberg
• Söndag 14 augusti Ungdomscykelvasan 32 km, start Oxberg
• Fredag 19 augusti Trailvasan 10 10 km, start Mora
• Lördag 20 augusti Ultravasan 90 90 km, start Sälen
• Lördag 20 augusti Ultravasan 45 45 km, start Oxberg
• Lördag 20 augusti Trailvasan 30 30 km, start Oxberg
• Lördag 20 augusti Vasastafetten 90 km, löparstafett för tiomannalag, start Sälen
• Lördag 20 augusti Vasakvartetten 90 km, löparstafett för fyramannalag, start Sälen

Vasaloppets vintervecka 2023 (anmälan är öppen) 
• Fredag 24 februari Vasaloppet 30 30 km, start Oxberg
• Lördag 25 februari Tjejvasan 30 km, start Oxberg
• Söndag 26 februari Ungdomsvasan 9 km start Eldris, 19 km start Hökberg
• Söndag 26 februari Öppet Spår söndag 90 km, start Sälen
• Måndag 27 februari Öppet Spår måndag 90 km, fri stil, start Sälen
• Tisdag 28 februari Vasaloppet 45 45 km, start Oxberg
• Fredag 3 mars Stafettvasan 90 km, femmannalag, start Sälen
• Fredag 3 mars Nattvasan 90 90 km, individuellt eller i par, fri stil, start Sälen
• Fredag 3 mars Nattvasan 45 45 km, individuellt eller i par, fri stil, start Oxberg
• Fredag 3 mars Nattvasan 30 30 km, individuellt eller i par, fri stil, start Oxberg
• Lördag 4 mars Vasaloppet 10 9 km, fri stil, start Eldris
• Söndag 5 mars Vasaloppet 90 km, start Sälen

Vasaloppstrippeln – skidor, cykel och löpning under ett år
Vasaloppstrippeln är en utmaning där du genomför tre lopp – i skidor, cykel och löpning – under ett kalenderår. Välj mellan 90, 45 och 30 kilometer.
LÄS MER >

Gilla Vasaloppet på Facebook och följ Vasaloppet på Instagram!

Våra huvudsponsorer