2023-09-19 11:25

Nu träder fluorförbudet i kraft – gäller i Vasaloppets alla skidlopp

Den 1 juli 2023 infördes totalförbud för fluorvallor under samtliga skidtävlingar som är sanktionerade av Internationella Skidförbundet och Svenska Skidförbundet. Förbudet omfattar därför även Vasaloppets alla 14 skidlopp (både tävlingar och motionslopp) i Vasaloppets vintervecka från och med 2024. All vallning måste hädanefter vara fluorfri. Kontroller kommer att ske både före start och efter målgång – om fluor upptäcks leder det till startförbud eller diskvalifikation. Därför är det också mycket viktigt att man nu rengör sina skidor och övrig utrustning noggrant.

Så här lyder den nya regeltexten:
222.8 Förbud mot valla innehållande fluor
Användning av vallor innehållande fluor eller toppningsprodukter innehållande fluor är förbjudet inom samtliga FIS-discipliner och tävlingsnivåer. Fluorvalla kan vara en fördel vid tävling, användning vid tävling resulterar i diskvalifikation (se SSF tävlingsregler och utrustningsreglemente).

Anledningen till att fluorvallaförbudet införs är att de fluorcarboner (PFAS) som finns i vallan är farliga – för såväl människor som natur. PFAS är cancerogent och kan orsaka leverskador, njurskador, försämrat immunförsvar och hormonrubbningar.

Kontroller vid tävlingar
Kontroll kan ske före start men kan även göras efter målgång. Med den nya testutrustningen tar det några sekunder att få ett resultat huruvida vallan innehåller spår av fluor. Om testresultatet före start visar spår av fluor som är högre än gränsvärdet får åkaren startförbud eller får byta skidor. Finns det efter tävling spår av fluor som är högre än gränsvärdet blir åkaren automatiskt diskvalificerad.

Rengöring – OBS VIKTIGT!
För att kunna tävla på skidor som tidigare har vallats med fluorprodukter måste utrustningen rengöras från fluor enligt särskilda rekommendationer.

Det är även viktigt att det inte finns för hög fluorhalt på annan utrustning (exempelvis borstar, skidfodral etc.) som kan föras över på skidorna. Rekommendationerna innehåller därför även instruktioner för rengöring av vallautrustning med mera.
Läs vår nyhet om hur din rengöring rekommenderas att gå till >

Källa: Svenska Skidförbundet

Fluorfri verksamhet
Läs mer på Svenska Skidförbundets sidor om ”Fluorfri verksamhet” där du bland annat kan delta i webbinarier för att lära dig mera.
Fluorfri verksamhet >

FAKTA/ Vasaloppet och fluorvalla
– Vasaloppets egen officiella vallaservice har varit helt fluorfri sedan 2019.

– I samband med Vasaloppets vintervecka 2023 lät Testfakta testa ett antal vattendrag i anslutning till Vasaloppet för att utröna om åkarnas fluorvallor bidragit till ökade nivåer av PFAS-kemikalier. Glädjande nog visade analysen knappt mätbara nivåer.
Läs mer om testet >

Tillsammans skapar vi en fluorfri skidsport!

Kommande arrangemang i Vasaloppsarenan

Vasaloppets vintervecka 2024 och det 100:e Vasaloppet – skidor

Läs mer och anmäl dig >

Vasaloppets sommarvecka 2024 – cykel och löpning

Läs mer och anmäl dig  >

Våra huvudsponsorer