2020-02-10 12:06

Vasaloppets sommarvecka 2019 får höga betyg av deltagarna

Undersökningsföretaget Upplevelseinstitutet har genomfört en stor deltagarundersökning bland dem som deltog i Cykelvasan, Ultravasan, Vasastafetten och Vasakvartetten sommaren 2019. I jämförelse med undersökningar av andra svenska evenemang får Vasaloppet mycket höga betyg. Upplevelseinstitutet går så långt att de säger att: ”Än en gång erbjuder Vasaloppets sommarvecka deltagarna en fantastisk upplevelse.”

Upplevelseinstitutet har byggt upp Sveriges största databas med en mängd statistik kopplat till evenemangsupplevelser. Databasen innehåller flera hundra evenemang sedan år 2000. På Vasaloppets uppdrag undersöks varje år vad deltagarna tycker om Vasaloppets evenemang och i den nu aktuella undersökningen har 2 809 deltagare i Vasaloppets sommarvecka 2019 svarat på en omfattande enkät.

Så här sammanfattar Upplevelseinstitutet sin undersökning:
”Än en gång erbjuder Vasaloppets sommarvecka deltagarna en fantastisk upplevelse. Det ’totala helhetsintrycket’ ligger på mycket höga 4,8 (på en femgradig skala) medan den upplevda ’valutan för pengarna’ ligger på 3,8 vilket även det är ett bra resultat. Hela evenemanget och dess parametrar får mycket fina betyg. Det enda område som inte håller samma klass är ’vädret’ som får 3,2.”

Helhetsintrycket blev alltså mycket högt. Vasaloppets sommarvecka ligger tydligt över upplevelseindex på de flesta områden. De områden där Vasaloppet är jämförelsevis starkast är ”ditt helhetsintryck av evenemanget” (4,8), den sportsliga kvaliteten” (4,5), och ”arrangemang & organisation” (4,8). Men även till exempel kvalitets-parametrarna ”din känslomässiga upplevelse” (4,6) och ”stämning och atmosfär längs banan” (4,5) ges mycket fina betyg. Mycket högt betyg får också ”Busstransporter av deltagare” (4,7).

Att det regnade i augusti är förstås svårt att påverka. Men som en glad deltagare sade under Cykelvasan: ”Det är mountainbike vi håller på med, inte spinning.”

Viljan att komma tillbaka och delta igen är mycket stark enligt deltagarundersökningen. Hela 91 procent uppger att det är antingen mycket troligt eller till viss del troligt att de kommer tillbaka och deltar även nästa sommar. Resultatet ligger i linje med tidigare års resultat.

Ett mått för att mäta attraktionskraften på ett evenemang är NPS (Net Promoter Score), ett internationellt vedertaget mått på kundlojalitet. Det är en metod som mäter kundnöjdhet i den mening att det bästa betyget ett evenemang kan få är om man skulle rekommendera det till en vän. Upplevelseinstitutets index visar att ett genomsnittligt NPS för deltagarevenemang i Sverige ligger på +57. Vasaloppet får enligt årets undersökning efter Vasaloppets sommarvecka mycket starka +64!

Till årets sommarvecka har Vasaloppet presenterat ett nytt löplopp, Trailvasan 30, tre mils terränglöpning från Oxberg till målet i Mora. Anmälan öppnade den 15 september 2019 och redan nu är över 15 000 deltagare anmälda till de olika loppen i 2020 års sommarvecka.

Kommande arrangemang i Vasaloppsarenan

Vasaloppets vintervecka 2020
Fre 21 feb: Vasaloppet 30 (f d Kortvasan). 30 km. Start Oxberg
Lör 22 feb: Tjejvasan. 30 km. Start Oxberg
Sön 23 feb: Ungdomsvasan. 9/19 km Start Eldris/Hökberg
Sön 23 feb: Öppet Spår söndag. 90 km. Start Sälen
Mån 24 feb: Öppet Spår måndag. 90 km. Start Sälen
Tis 25 feb: Vasaloppet 45 (f d Halvvasan). 45 km. Start Oxberg
Fre 28 feb: Stafettvasan. 9–24 km. Femmannalag. Start Sälen
Fre 28 feb: Nattvasan 90. 90 km. Tvåmannalag. Start Sälen
Fre 28 feb: Nattvasan 45. 45 km. Tvåmannalag. Start Oxberg
Lör 29 feb: Blåbärsloppet. 9 km. Start Eldris
Sön 1 mar: Vasaloppet. 90 km. Start Sälen (FULLTECKNAT)

Vasaloppets sommarvecka 2020

Fre 14 aug: Cykelvasan Öppet Spår. 94 km. Start Sälen
Fre 14 aug: Cykelvasasprinten. 1 km. Lindvallen. Start Sälen
Lör 15 aug: Cykelvasan 90. 94 km. Start Sälen
Sön 16 aug: Cykelvasan 30. 32 km. Start Oxberg
Sön 16 aug: Ungdomscykelvasan. 32 km. Start Oxberg
Sön 16 aug: Cykelvasan 45. 45 km. Start Oxberg
Lör 22 aug: Trailvasan 30. 30 km. Start Oxberg
Lör 22 aug: Ultravasan 45. 45 km. Start Oxberg
Lör 22 aug: Ultravasan 90. 90 km. Start Sälen
Lör 22 aug: Vasastafetten. 90 km. Löparstafett för tiomannalag. Start Sälen
Lör 22 aug: Vasakvartetten. 90 km. Löparstafett för fyramannalag. Start Sälen

Våra huvudsponsorer