2023-03-09 10:27

Vasaloppsåkare är friskare än övriga befolkningen

En aktiv livsstil spelar en viktig roll för vår hälsa. När det gäller bland annat hjärtinfarkt, stroke, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom, har forskarna kunnat konstatera att Vasaloppsåkarna i genomsnitt är betydligt friskare än sina kontrollpersoner. Det visar en sammanfattning av forskning med stöd från Hjärt-Lungfonden.

– Den här forskningen visar att Vasaloppsåkarna har stora hälsovinster inom en lång rad sjukdomsområden jämfört med den övriga befolkningen. Det ger en tydlig signal om vilken viktig roll en aktiv livsstil spelar för vår hälsa, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden i ett pressmeddelande.

Nästa år är det dags för det 100:e Vasaloppet. En av skidåkarna som åkte Öppet Spår i år var hjärtforskaren Stefan James, som själv har undersökt hälsovinsterna med att vara fysiskt aktiv. Tillsammans med några kollegor står han bakom ett 20-tal vetenskapliga artiklar som visar att Vasaloppsåkare i genomsnitt är betydligt friskare än andra.
– Naturligtvis är inte alla lämpade att åka Vasaloppet. Men om man försöker gå mot en livsstil som liknar den som Vasaloppsåkarna har, med träning 3-4 gånger i veckan, så kan man göra stora hälsovinster, säger Stefan James som är överläkare och professor i kardiologi vid Uppsala universitet.

Tidigare har man trott att förmaksflimmer är vanligare hos Vasaloppsåkare än hos allmänheten, men det har forskarna kunnat motbevisa. I hela populationen Vasaloppsåkare är risken tvärtom lägre än hos andra, men hos de som åker riktigt fort är den något förhöjd jämfört med dem som åker långsammare visar forskningen. Men det räcker inte att endast åka Vasaloppet för att hålla sig frisk.
– Våra studier är observationsstudier, vilket innebär att vi inte kan dra några slutsatser om att det är Vasaloppet i sig som har de positiva effekterna. Själva loppet är snarare en sorts indikator på att man har en sund livsstil, säger Stefan James.

Om man inte är i form eller är äldre och inte tränat regelbundet bör man dock tänka sig för två gånger innan man ställer sig på startlinjen. Det är vanligt att personer som en gång varit vältränade, men som inte tränat på länge, överskattar sin förmåga. Under perioden då man inte tränat kan man ha utvecklat hjärt-kärlsjukdom. Om man inte orkar som förväntat, eller hållit uppe länge, är det klokt att låta läkarundersöka sig innan man bestämmer sig för att delta i loppet. Under årens lopp har sammanlagt 34 personer drabbats av hjärtstopp under Vasaloppet.
– De som drabbats av hjärtstopp har i princip alltid haft en underliggande hjärtsjukdom. Risken är dock extremt liten, endast två av 100 000 åkare får hjärtstopp under loppet. Hjärt-lungräddning har räddat livet på en tredjedel av dem som fått hjärtstopp under Vasaloppet. Beredskapen är i dag hög och det finns hjärtstartare utplacerade längs spåret, säger Stefan James.

Stefan James skickar också med ett träningstips:
– Välj den motionsform du gillar bäst, och träna så att du blir andfådd – det räcker.

Foto: Stefan James, professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Kardiologi. (Porträttfoto: Mikael Wallerstedt.)

FAKTA/ Hjärt-kärlsjukdom (Källa: Hjärt-Lungfonden)
I Sverige lever över 2 miljoner människor med hjärt-kärlsjukdom. Omkring 30 000 svenskar dör av hjärt-kärlsjukdom varje år, den främsta dödsorsaken i Sverige. Hjärt-kärlsjukdom orsakar ungefär en tredjedel av alla dödsfall.

Ungefär en fjärdedel av alla som får stroke idag är mellan 20 och 69 år gamla, det vill säga ungefär i yrkesför ålder. En av tre som får hjärtinfarkt är 20 till 69 år, samma siffra gäller för de som drabbas av plötsligt hjärtstopp.

Exempel på framgångar inom forskningen är mätning av riskmarkörer i blodet som gör att man hittar små hjärtinfarkter innan de blir livshotande, avancerad bildteknik för diagnosticering av stroke, propplösande behandlingar och implanterbara defibrillatorer som återför hjärtat till regelbunden rytm (ICD), bland många andra milstolpar.

Forskningens utmaningar i dag är bland annat att kunna förutse hjärt-kärlsjukdom och att utveckla mer individanpassade behandlingsmetoder.
hjart-lungfonden.se >

Kommande arrangemang i Vasaloppsarenan

Vasaloppets sommarvecka 2023 – cykel och löpning
• Fredag 11 augusti Ungdomscykelvasan, start Oxberg, 32 km
• Fredag 11 augusti Cykelvasan Öppet Spår, start Sälen, 94 km
• Fredag 11 augusti Cykelvasan 30, start Oxberg, 32 km
• Fredag 11 augusti Cykelvasan 45, start Oxberg, 45 km
• Lördag 12 augusti Cykelvasan 90, start Sälen, 94 km
• Fredag 18 augusti Trailvasan 10, start Mora, 10 km
• Lördag 19 augusti Ultravasan 90, start Sälen, 90 km
• Lördag 19 augusti Vasastafetten, löparstafett, tio sträckor, start Sälen, 90 km
• Lördag 19 augusti Ultravasan 45, start Oxberg, 45 km
• Lördag 19 augusti Trailvasan 30, start Oxberg, 30 km
LÄS MER OM SOMMARVECKAN >

Vasaloppets vintervecka 2024 och det 100:e Vasaloppet – skidor
Fredag 23 februari Vasaloppet 30, start Oxberg, 30 km
Lördag 24 februari Tjejvasan, start Oxberg, 30 km
Söndag 25 februari Öppet Spår söndag, start Sälen, 90 km
• Söndag 25 februari Ungdomsvasan, start Eldris, 9 km, start Hökberg, 19 km
• Måndag 26 februari Öppet Spår måndag 90, fri stil, start Sälen, 90 km
• Måndag 26 februari Öppet Spår måndag 45, fri stil, start Evertsberg, 43 km
• Måndag 26 februari Öppet Spår måndag 30, fri stil, start Oxberg, 28 km
• Tisdag 27 februari Vasaloppet 45, start Oxberg, 45 km
• Fredag 1 mars Stafettvasan, skidstafett, fem sträckor, start Sälen, 90 km
• Fredag 1 mars Nattvasan 30, individuellt eller i par, fri stil, start Oxberg, 30 km
• Fredag 1 mars Nattvasan 45, individuellt eller i par, fri stil, start Oxberg, 45 km
• Fredag 1 mars Nattvasan 90, individuellt eller i par, fri stil, start Sälen, 90 km
• Lördag 2 mars Vasaloppet 10, fri stil, start Eldris, 9 km
• Söndag 3 mars 100:e Vasaloppet, start Sälen, 90 km
Läs mer och anmäl dig  >

Vasaloppstrippeln – skidor, cykel och löpning under ett år
Vasaloppstrippeln är en utmaning där du genomför tre lopp – i grenarna skidor, cykel och löpning – under ett kalenderår. Välj mellan 30, 45 och 90 kilometer.
LÄS MER >

För senaste nytt – följ oss på sociala medier året runt!
Gilla Vasaloppet på Facebook och följ Vasaloppet på Instagram.

Våra huvudsponsorer