2022-06-02 14:06

Vasaloppsarenan öppen för sommaren 2022

I Vasaloppsarenan pågår arbetet året runt, och nu förstås med sikte på Vasaloppets sommarvecka den 12–20 augusti 2022. Nu ligger den där, den nio mil långa arenan och väntar på sommarens vandrare, löpare och cyklister. Här berättar vi lite vad som är nytt och vad som görs i arenan för att du ska få den bästa av upplevelser. Sommartid vandrar, springer, cyklar och vistas över 100 personer dagligen i Vasaloppsarenan. Varmt välkommen du också!

En inventering av hela Vasaloppsarenan genomfördes i början av maj. Projektledare för Vasaloppsarenan Anders Holmberg berättar:
– Vi gick igenom och tittade så att cykelbanan och löpspåret håller den nivå vi vill ha. Kikar på slyröjning, vattenfåror som kan ha stökat till underlaget etcetera. Dessutom behöver ett flertal broar renoveras och fräschas upp.

Vasaloppsarenan är nu sedan slutet av maj öppen i sin helhet för vandring och löpning. Från Smågan och neråt följer Vasaloppsleden i mångt och mycket löparspåret för de tre loppen Ultravasan 90, Vasastafetten och Vasakvartetten. De nio övernattningsstugorna på åtta platser längs Vasaloppsleden ses också över. Vasaloppets arenapersonal kollar av vad som behöver rustas upp, fyller på ved med mera.

– Ytterligare en åtgärd att se över inför sommaren är året runt-skyltningen som jobbats med de senaste åren. Den har fungerat riktigt bra och är något vi ska fortsätta med, säger Anders Holmberg.

Allt arbete med underlaget som lagts ned sedan Vasaloppets sommarvecka introducerades 2009 lönar sig bra, både med avseende på vinterns skidspår och sommarens cykel och löpning. Men det är inte enbart under Vasaloppets arrangemangsveckor som det ska vara möjligt att på ett säkert sätt cykla, springa och vandra i Vasaloppsarenan. Det ska fungera under hela sommarhalvåret så det är mycket jobb som pågår hela tiden.

Angående bansträckningen till Vasaloppets sommarvecka 2022 är inga förändringar planerade till i år.
– Dock, påpekar Anders Holmberg, det var en förändring som gjordes efter sommarveckan 2019 och som enbart elitcyklisterna fick uppleva under Cykelvasan 90 Elit 2021: Ett parti vid Evertsbergssjöarna, där bansträckningen nu går närmare sjön – en cirka 200 meter lång trätrall byggd på myrmark – blir ny för motionärerna i Cykelvasan 90 och Cykelvasan Öppet Spår i sommar.

Bilder från Vasaloppsarenan >

Läs mer om Vasaloppsarenan >

Kommande arrangemang i Vasaloppsarenan 2022–2023

Vasaloppets sommarvecka 2022 (anmälan är öppen)
• Fredag 12 augusti Cykelvasan Öppet Spår 94 km, start Sälen
• Fredag 12 augusti Cykelvasasprinten 1 km, Lindvallen, Sälen
• Lördag 13 augusti Cykelvasan 90 94 km, start Sälen
• Söndag 14 augusti Cykelvasan 45 45 km, start Oxberg
• Söndag 14 augusti Cykelvasan 30 32 km, start Oxberg
• Söndag 14 augusti Ungdomscykelvasan 32 km, start Oxberg
• Fredag 19 augusti Trailvasan 10 10 km, start Mora
• Lördag 20 augusti Ultravasan 90 90 km, start Sälen
• Lördag 20 augusti Ultravasan 45 45 km, start Oxberg
• Lördag 20 augusti Trailvasan 30 30 km, start Oxberg
• Lördag 20 augusti Vasastafetten 90 km, löparstafett för tiomannalag, start Sälen
• Lördag 20 augusti Vasakvartetten 90 km, löparstafett för fyramannalag, start Sälen

Vasaloppets vintervecka 2023 (anmälan är öppen) 

• Fredag 24 februari Vasaloppet 30 30 km, start Oxberg
• Lördag 25 februari Tjejvasan 30 km, start Oxberg
• Söndag 26 februari Ungdomsvasan 9 km start Eldris, 19 km start Hökberg
• Söndag 26 februari Öppet Spår söndag 90 km, start Sälen
• Måndag 27 februari Öppet Spår måndag 90 km, fri stil, start Sälen
• Tisdag 28 februari Vasaloppet 45 45 km, start Oxberg
• Fredag 3 mars Stafettvasan 90 km, femmannalag, start Sälen
• Fredag 3 mars Nattvasan 90 90 km, individuellt eller i par, fri stil, start Sälen
• Fredag 3 mars Nattvasan 45 45 km, individuellt eller i par, fri stil, start Oxberg
• Fredag 3 mars Nattvasan 30 30 km, individuellt eller i par, fri stil, start Oxberg
• Lördag 4 mars Vasaloppet 10 9 km, fri stil, start Eldris
• Söndag 5 mars Vasaloppet 90 km, start Sälen

Vasaloppstrippeln – skidor, cykel och löpning under ett år

Vasaloppstrippeln är en utmaning där du genomför tre lopp – i skidor, cykel och löpning – under ett kalenderår. Välj mellan 90, 45 och 30 kilometer.
LÄS MER >

Gilla Vasaloppet på Facebook och följ Vasaloppet på Instagram!

Våra huvudsponsorer