Vasaloppets test- och hälsopartner hjälper till att förverkliga drömmen, att klara utmaningen och göra deltagandet till ett positivt äventyr. Framför allt bidrar de till att göra motion och träning både roligare och riktigare. Vasaloppets test- och hälsopartner möter individuella behov på ett sådant sätt att deras kunder får bättre kondition, blir starkare och kommer bättre förberedda till Vasaloppet. Vasaloppets test- och hälsopartner bidrar med tester, träningsprogram och teknikträning för privatpersoner och företag.

 

Holmenkollen Treningslab

Labbet ligger i anslutning till Holmenkollens skidspår och rullskidbanor. Det innebär att tekniska justeringar på testlabbets rullskidband direkt kan praktiseras ute i spårsystem av världsklass.

hklab.no

Kuri

Kuri är en officiell test- och hälsopartner. Vi ska genom dokumenterad erfarenhet och kvalitet inom utbildning, pedagogik, teknik och social kompetens inom träning med mera bidra och inspirera till att öka den enskilde individen eller gruppen till en högre motivation och/eller tekniskt kunnande inom sin sport.

kuri.se