2019-05-28 09:30

Seeda dig till rätt startgrupp i Cykelvasan

Seedningen finns för att skapa bättre rytm och säkerhet i loppen. När deltagare startar i den grupp de hör hemma i blir tempot jämnare och antalet omkörningar färre vilket minskar olycksrisken. Seedningen används endast i vissa lopp och fungerar på olika sätt.

Vasaloppet tillämpar seedning i följande lopp och klasser: 

  • Cykelvasan 90 tävlingsklass (grupp 1-3 + grupp 4 från Cykelvasan tidigare år)
  • Cykelvasan 90 tävlingsklass för damer
  • Cykelvasan 90 motionsklass (grupp 8, 12, 16, 20, 24 och 28)
  • Cykelvasan Öppet Spår och Cykelvasan 45 startgrupp efter förväntad åktid. Anges vid anmälan. Rangordning efter snabbast förväntad åktid. När Vasaloppet satt startgrupper i slutet av juli kan du inte längre ange förväntad åktid och blir då placerad i de bakre startgrupperna
  • Cykelvasan 30 är ett motionslopp och där får du startgrupp efter när du anmält dig

Seedning i tävlingsklass för Cykelvasan 90

I Cykelvasan 90, tävlingsklass kan du seeda sig till startgrupp 1–4. I tävlingsklass måste deltagare ha en tävlingslicens samt medlemskap i en godkänd cykelklubb enligt Svenska cykelförbundets regler.

Seedningen baseras på dina tidigare resultat i något av våra lopp och är giltiga tre år bakåt i tiden men du förlorar ett startled för varje år du inte deltar. Seedningen grundar sig även på resultat från andra seedningsgrundande lopp.  Nedan kan du läsa mer om hur det fungerar samt vilka kriterier och lopp som gäller.

Elitcyklister kan seeda sig till Cykelvasans elitled som står längst fram i startgrupp 1. Läs mer om kriterierna för elitledet här.

Seedning i Cykelvasan 90, motionsklass

Startgruppsindelningen i motionsklassen bygger på ranking av resultat från tidigare år. Resultat från Cykelvasans lopp är giltiga tre år bakåt i tiden. Startfältet byggs gruppvis framifrån: deltagare med de snabbaste tiderna står i grupp 5, som är motionsklassens första grupp. Deltagare utan tidigare resultat placeras efter anmälningsdatum i grupperna efter de rankade åkarna. De rankade åkarna brukar i regel fylla de första 38 grupperna.

Genom att delta i något seedningsgrundande lopp kan du även i motionsklassen förbättra din startposition. Du kan seeda dig till startgrupperna 8, 12, 16, 20, 24 och 28 i motionsklassen, i mån av plats i dessa startgrupper.

För att delta i motionsklass krävs inte tävlingslicens eller medlemskap i cykelklubb.

Behöver jag göra något aktivt?

Har du tidigare resultat från våra lopp sker seedningen automatiskt. Deltar du i ett annat lopp måste du själv skicka in dina resultat via en blankett. Vasaloppet kan garantera att du blir seedad om du skickar in dina seedningsuppgifter till oss senast två veckor före loppet. Efter det kan vi inte garantera att vi hinner med. Kontrollera därför om seedning skett innan du kommer på plats. Har seedning inte skett tar du med dig resultatlistan från det lopp du vill seeda dig så seedas du till rätt led i mån av plats.

SEEDNINGSBLANKETT (PDF)

Seedningsgrundande lopp

Seedningsgrundande lopp är Cykelvasan 90, Cykelvasan Öppet Spår, Cykelvasan 45 och de lopp som ingår i svenska Långloppscupen, Mitsubishi MTB Challenge, samt övriga lopp listade i vår förteckning. Det finns fler seedningslopp än de som är  listade i vår förteckning.

LOPPFÖRTECKNING REKOMMENDERADE SEEDNINGSLOPP

Våra huvudsponsorer